Home   Scurt Istoric   C.J. A.P.I.A   Ajutoare   Masuri de piata   Cereri   Control si inspectii   ACL   Contact  
Pagina principala |
     

Pagina principala


Atributiile APIA:


Asigura derularea operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
•    Asigura verificarea cererilor de plata primite de la beneficiari;
•    Autorizeaza plata catre beneficiari în urma verificarii cererilor de plata sau îi înstiinteaza pe acestia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea solutionarii acestora;
•    Executa platile autorizate catre beneficiari;
•    Tine contabilitatea platilor efectuate;
•    Urmareste încadrarea în fondurile alocate pentru activitatile prevazute mai sus;
•    Asigura îndeplinirea cerintelor cu privire la informarea publica privind activitatile desfasurate;
•    Asigura desfasurarea în bune conditii a activitatilor economice, administrative, contabile, de personal si audit ale Agentiei;
•    Colaboreaza pentru îndeplinirea atributiilor specifice cu organele administratiei publice centrale si locale;
•    Pregateste si implementeaza prevederile privind mecanismele comerciale;
•    Administreaza sistemul de certificate de export-import si garantii pentru importul si exportul produselor agricole
•    Elaboreaza si implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele agricole;
•    Este autoritatea publica responsabila cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;
•    Asigura managementul cotelor de productie de zahar si izoglucoza si gestioneaza contributiile aferente acestor cote;
•    Elaboreaza manuale de proceduri si metodologii în vederea implementarii corespunzatoare a atributiilor care îi revin;
•    Implementeaza si administreaza restitutiile la export si sistemul de garantii aferente restitutiilor;
•    Furnizeaza toate informatiile solicitate de Organismul coordonator al agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit.
 


    

 

Ultimele noutati

Sprijin acordat producatorilor de lapte - persoane fizice

Ordin 126/26.05.2010 - Acciza la motorina

Arhiva stiri
   
 
All rights reserved 2014 © Agentia de plati si interventie pentru agricultura Satu Mare - [ Anunturi Gratuite Online ] [ Free Classified Ads ]